Elektroenerģija

Citas Nozares

Jebkurai ēkai – atsevišķai ražotnei, rūnieciskajam kompleksam, biroja ēkai, viesnīcai vai ģimenes dzīvojamai mājai – viens no pamatnosacījumiem ir kvalitatīva un droša elektroenerģijas piegāde. Piedāvājam projektēt un izbūvēt transformatoru apakšstacijas, elektroenerģijas pārvades un sadales tīklus, izvēloties mūsdienīgus uzskaites sistēmu risinājumus.

Veicam izbūves darbus gan jaubūvējamās, gan rekonstruējamās transformatoru apakštacijās, kā arī piedāvājam izbūvēt kompaktās transformatoru apakšstacijas, iekļaujot pilnu tās aprīkojuma uzstādīšanu. Rūpnieciskajām ražotnēm izgatavojam arī reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas, kas, uzlabojot jaudas koeficientu, būtiski samazina maksu par elektroenerģiju.

Vai tā būtu elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšana pie jau esošas transformatoru apakštacijas, vai arī pārvades līnijas izbūve jauna sadales punkta projekta ietvaros, mūsu kvalificētā un pieredzējusī komanda izvēlēsies un piedāvās klientam piemērotāko risinājumu. Elektrosadalnes var tikt aprīkotas gan ar komercuzskaites elektroenerģijas skaitītājiem, ko pieprasa elektroenerģijas piegādātājs, gan ar kontroluzskaiti iekšējai uzņēmuma energoresursu pārvaldībai. Sadalnēs uzstādītā aparatūra ļauj klientam ne tikai uzskaitīt patērēto kWh apjomu, bet arī nodrošina papildus funkcijas, kā, piemēram, attālinātu mērījumu nolasīšanu, reaktīvās jaudas uzskaiti, slodžu grafikus, sprieguma kvalitātes kontroli un citu uzņēmumam svarīgu parametru fiksāciju.