Projektēšana un konstruēšana

Citi Pakalpojumi

Lai uzsāktu jebkura mērķa realizāciju, nepieciešams precīzi noformulēts tehniskais uzdevums. Nepieciešamības gadījumā mūsu darbinieki klientam sniedz kvalitatīvu palīdzību tā izstrādāšanā un noformēšanā, iekļaujot nepieciešamos tehniskos, organizatoriskos un normatīvos risinājumus.

Nākamais etaps ir projektēšana un sistēmu konstruēšana, ko pilnībā nodrošina mūsu speciālisti. Pēc pasūtījuma modelēšana tiek veikta gan 2D, gan 3D programmnodrošinājuma sistēmās, nepieciešamības gadījumā to iekļaujot savietotajos inženiertīklu plānos jeb BIM.

Ja nepieciešams, tiek veikta projekta saskaņošana ar valsts un/vai pašvaldības iestādēm, kā arī pēc realizācijas nodrošinām klientu ar veikto darbu izpilddokumentāciju.





  • EPLAN P8
  • PC Schematic
  • ZWCAD
  • AutoCAD