Būvuzraudzība

Citi Pakalpojumi

Objektos ar sarežģītu instalāciju procesu, kurā ir iekļauti vairāki elektromontāžas uzņēmumi, SIA ELDI nodrošina objekta elektromontāžas un automatizēto vadības sistēmu realizācijas sertificētu būvuzraudzību, garantējot darbu realizāciju atbilstoši projektam, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvām prasībām.